Ugrás a tartalomhoz

Weblap akadálymentesítés

Cikkszám: W3C

A meglévő weboldalak akadálymentesítésére árajánlatot, csak előzetes vizsgálat után tudunk készíteni. Az ehhez szükséges információkat, az árajánlat kérésénél szíveskedjen megadni!
 

WEBOLDALAK AKADÁLYMENTESÍTÉSE
A weboldalakat úgy kell kialakítani, hogy az minden ember számára akadálymentesen hozzáférhető, érthető, kezelhető és működése stabil legyen. Mindezt oly módon szükséges megvalósítani, hogy az összes felhasználó egyedi organikus felépítésének és pszichés működésének megfelelően, egyénenként folyamatosan adaptálható legyen, melyet a használat során történő egyedi beállítási lehetőségek biztosítanak.
Fentieknek megfelelően a betűtípus, betűnagyság állíthatóságán túl, lehetőséget kell biztosítani a linkek kiemelésére, aláhúzására, képek és színek invertálására, animációk eltávolíthatóságára, a fény kikapcsolására. Az elkészítés során fontos a szabványos sortávolság, betűtávolság, illetve kontrasztarányok biztosítása.
A honlapok akadálymentesség szempontjából lehetnek, A, vagy AA, illetve AAA szintűek, melyről különböző szoftveres vizsgálatokkal végzett akadálymentességi audit is dönthet. Pályázatoknál ez általában kötelező érvényű.
Az honlapok akadálymentesítésre vonatkozó jogi előírások
➢ A közszférabeli honlapok akadálymentesítését az Európai Parlament és az Európai Tanács (EU) 2016/2102 irányelve, és a 2018. évi LXXV. törvény előírja. A World Wide Web Consortium (W3C) egy konzorcium, mely – „ajánlásokat”, nyílt szoftver szabványokat alkot, így többek között a honlapok akadálymentességére vonatkozó WCAG 2.1. szabványt is létrehozta, melynek betartását előírja e törvény is. 2020. január 1-től ennek meglétét az erre kijelölt hatóság ellenőrzi akadálymentességi audit keretében.
➢ 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról továbbiakban: Esélyegyenlőségi törvény tiltja a hátrányos megkülönböztetést fogyatékosság vagy egészségi állapot miatt.
➢ 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, előírja az egyenlő esélyű hozzáférést mindenki számára, mely akkor akadálymentes, ha kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető.
A weblapok akadálymentesítésének további indokoltsága
✓ Üzleti megfontolások: A weboldalak akadálymentesítésének nemcsak jótékonysági célja van, ennek hiánya miatt potenciális vásárlókat, ügyfeleket veszíthet egy vállalkozás és szolgáltató, mivel az akadályozottsággal élők nem tudják használni, megtekinteni, értelmezni a honlapot, és mindez pénzügyi veszteséget okoz.
✓ Egyéb okok: válságok esetén, pl. járványok (pl. koronavírus miatti lakáshoz kötöttség), az Internet segítségével tudnak az emberek hozzáférni a honlapokon lévő szolgáltatásokhoz. Itt történhet pénzügyi műveletek végzése, vásárlás, mindennapi élet teendőinek ellátása, oktatás, ügyintézés stb.
Az akadálymentesítés célcsoportjai
A 2011-es népszámlálási adatok alapján félmillió ember él valamilyen fogyatékossággal Magyarországon, családtagjaikkal együtt kb. 2 millió ember érintett, de ezen kívül még nagyon sokan vannak, akik testi állapotukból adódóan átmeneti, vagy tartós jellegű hozzáférési akadályozottsággal élnek, de nem fogyatékossággal élőként tartják nyilván őket.
Minden felhasználónak biztosítani kell a honlapokhoz történő akadálymentes hozzáférést, amelyet ténylegesen az összes emberre értjük, melyeket az alábbi főbb célcsoportokra oszthatunk:
• Látásukban korlátozott egyének
1) alig-, és gyengénlátók,
2) vak emberek,
3) akik látásképességeikben időszakosan korlátozottak,
4) vizuálisan túlterhelt körülmények között dolgozók,
5) színes fénnyel vagy erősen, illetve gyengén megvilágított környezetben tartózkodók,
6) szem csökkent adaptációs és akkomodációs képességével bíró emberek,
7) idősek,
8) fényérzékeny, és színtévesztő emberek, 9) fénytörési hibákkal (ametropia) élők, melynek előfordulása nagyon gyakori, a lakosság több mint felét érinti.
Segítségükre lehet többek között az állítható betűnagyság lehetősége, fény kikapcsolás lehetősége, megfelelő kontrasztarány, linkek kiemelési lehetősége, képek, színek invertálásának biztosítása, felolvasóprogramokhoz adaptált honlapok.
• Hallás- és beszédképességeikben korlátozott emberek
1) nagyothalló és siket emberek,
2) akik figyelmét több hangforrás köti le,
3) akik zajos környezetben dolgoznak.
Számukra nehézséget jelent a weboldalak hangos információinak feldolgozása, megértése, de legfőképpen a kommunikáció. Segítség számukra, ha ezeket írott formában is megjelenítjük, a videókat feliratozzuk, és ezek hangjának kikapcsolási lehetőségét biztosítjuk.
• Az értelmileg akadályozott emberek csoportján belül szintén széles a spektrum. Ide tartoznak:
1) koncentrációképesség, rendszerező képesség, problémamegoldó és döntéshozó képesség korlátozottsága,
2) rövid és hosszú távú memória bármilyen mértékű időszakos, vagy végleges csökkenése,
3) nyelv megértésének korlátozottsága, mely lehet részleges vagy teljes,
4) műveltség béli korlátok,
5) időskori problémák,
6) kimerült, illetve stressz miatt tevékenységükben zavart egyének,
7) egyéb betegségek következtében korlátozott felfogóképességgel, memóriával, illetve koncentrációs képességgel rendelkező egyének,
8) kommunikációs nehézségekkel, diszgráfiával (íráskészségi problémák), diszlexiával (olvasás készség gyengesége), diszkalkuliával (számolási nehézség) küzdő emberek.
9) Asperger szindrómás, autista, Savant szindrómás és ADHD-val élők.
Az információtechnológiai környezettel-, valamint a benne található szolgáltatásokkal kapcsolatban számukra is a tájékozódás, az információszerzés és a kommunikáció okozhat nehézséget. Segíthetjük őket például ergonómiailag jól áttekinthető weboldalak készítésével, egyszerű szimbólumokkal kiegészített feliratokkal, animációk eltávolításának lehetőségével.